Inspiration og viden til virksomheder, studerende og højtuddannede

I kataloget herunder finder du inspiration samt overblik og indblik i hvilke muligheder for samarbejde virksomheder og studerende og højtuddannede har.

Du har mulighed for at gå ned i detaljerne i de virksomhedshistorier, du finder interessante, eller blot orientere dig i overskrifter, faktabokse og udvalgte citater om det udbytte og den udvikling virksomheder, studerende og højtuddannede har fået ud af samarbejdet.

Hvad kan man bruge en akademiker til? - Når de nu ikke kan bruge hænderne?

Hvorfor skal Aabenraa have 'Viden til Landet'? 

Vi ved, at de virksomheder, der ansætter højtuddannede medarbejdere, har en højere vækstrate end øvrige virksomheder. Alligevel er blot 9,1% af arbejdsstyrken i den private sektor i 2012 i Aabenraa kommune højtuddannede, mod landsgennemsnittet på 17,1% af den private arbejdsstyrke. Det viser, at der er mulighed for at skabe vækst, som mange virksomheder i Aabenraa, endnu ikke har benyttet – men det er også et stort skridt at tage.


Vi ved også, at mange virksomheder har gavn af at få tilført ressourcer og ny viden ved at indgå i et samarbejde med en højtuddannet studerende, der løser en konkret opgave i virksomheden. Alligevel er fordelingen af denne type samarbejde geografisk skævt fordelt, således at jo længere væk man kommer fra universiteterne, handelshøjskoler mv., des færre samarbejder mellem højtuddannede studerende og virksomheder. 


Projektet skal bygge bro mellem lokale virksomheder, der har mod på at tænke i nye baner og de højtuddannede, der kan tilføre virksomhederne nye ressourcer og viden på områder, hvor de selv mangler kompetencer. 

Projektet er støttet af Landdistriktspuljen, som har givet midler til at projektet indtil videre kan løbe 1 år. 

Viden til landet

Hvem kan være med i 'Viden til Landet'?

 • Virksomhed i Aabenraa:
  Har du overvejet, om en højtuddannet kunne være med til at skabe vækst og udvikling i din virksomhed, så vil vi meget gerne høre fra dig. 

  Har du en god idé, som kan skabe vækst og udvikling i din virksomhed, som du aldrig har tid til at få gjort noget ved, så vil vi også meget gerne høre fra dig. Måske er det ikke løsningen for dig, at få tilknyttet en højtuddannet, men det kan vi finde ud af sammen, så vi kan hjælpe dig videre.

  Se mere om hvad vi kan tilbyde i næste afsnit. 

 • Højtuddannet studerende eller ledig:
  Er du studerende, der ønsker kontakt til en virksomhed, anbefaler vi, at du kontakter dit uddannelsessted, eller virksomhederne direkte. Vi formidler ikke kontakt mellem virksomheder og den enkelte studerende, men samarbejder med relevante samarbejdspartnere og hjælper virksomhederne med at formulere praktik og projektopslag, som bliver sendt til uddannelsesstedet.

  Er du ledig højtuddannet, der søger job i Aabenraa, kan vi heller ikke formidle direkte kontakt med virksomhederne her. Vi samarbejder med højtuddannedes A-kasser og andre aktører, som formidler kontakten til relevante kandidater.

 

Interesseret i at blive samarbejdspartner?


Projekt ”Viden til Landet” er udtænkt i samarbejde med SDU KarriereCentret, som formidler kontakt mellem studerende samt nyuddannede og virksomheder.

Der ud over har vi samarbejdspartnere såsom:

 • Andre uddannelsesinstitutioner, der uddanner højtuddannede
 • A-kasser og fagforeninger for højtuddannede
 • Vikarbureauer og Jobcentret i Aabenraa, der formidler kontakt til ledige
 • Vidensinstitutioner i Sydjylland, der er specialister på givne fagområder
 • Lokale erhvervsforeninger i Aabenraa 

Vi udvider løbende vores netværk af samarbejdspartnere. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at blive samarbejdspartner.

 

 

Hvordan kan vi hjælpe din virksomhed?

Har du en god idé liggende i skuffen?

 • Har du en idé til et projekt der kan styrke din virksomhed?
 • Mangler du viden til at få ført din idé ud i livet?
 • Har du ikke tid nok til at gøre noget ved den?
 • Er økonomien en begrænsende faktor?

Vi ved, at mange virksomheder i Aabenraa har gode projekter liggende i skuffen, som de sjældent har tid til at få set nærmere på.

Vi vil meget gerne i kontakt med jer, der har mod på at tænke i nye baner, og derfor overvejer om en højtuddannet medarbejder eller studerende, kan tilføre jeres virksomhed de ressourcer og kompetencer, som skal til for at få jeres gode projekter vakt til live. 

Projektet har fået tilknyttet 2 konsulenter, der står parat til at hjælpe din virksomhed videre. Kontakt os for at aftale et møde hos dig, hvor vi sammen ser på din idé og aftaler nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig videre.

Du kan også læse mere om mulighederne her 

 

Vi er med hele vejen – hvis du ønsker det

Konsulenten bliver din faste sparringspartner gennem hele forløbet. Forløbet bliver individuelt tilpasset til den enkelte virksomheds behov, dvs. at der ikke på forhånd er en begrænsning på, hvor mange møder konsulenten kan deltage i, eller hvor lang tid forløbet må tage. Det afgør I sammen ud fra, hvad du har behov for. 

Inspirationsarrangementer og netværk

Sideløbende med det individuelle udviklingsforløb vil du blive inviteret til at deltage i relevante inspirationsarrangementer og netværk, som vi ligeledes udvikler på baggrund af den viden, vi får ved at tale med jer og andre virksomheder, om hvad I har behov for.

Desuden deltager vi på forskellige studiemesser hos Danmarks Universiteter. Vi har bl.a. inviteret til:
 

Få højtuddannede fra Akademikerkorpset til at løse opgaver i din virksomhed - gratis
Tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 8.30-10.30 kan du blive meget klogere på, hvad din virksomhed får ud af et gratis sparringsforløb med tre højtuddannede studerende efter eget valg i tre uger. Her kommer Timegruppens Akademikerkorps til Aabenraa – inviteret af projekt Viden til Landet fra Business Aabenraa. Læs mere her

Få ny viden og konkrete løsningsforslag til dine marketingsudfordringer
250 erhvervsøkonomi-studerende skal bruge foråret på at arbejde med og komme med konkrete løsningsforslag på en marketingudfordring - måske i din virksomhed? Den 3. marts 2014 kl. 11.30 til 16 på Godset i Kolding har du mulighed for at præsentere din virksomheds marketingmæssige udfordring(er), hvorefter de studerende arbejder videre med en skriftlig opgave, som består dels af en markedsføringsplan for din virksomhed og dels en 2 siders handlingsanbefaling til din virksomhedens bestyrelse/direktion. Læs mere her

Nyhedsbrev, pressemeddelelser og studerende som ressource
Business Aabenraa og projekt Viden til Landet inviterer til morgenmøde onsdag d. 29. januar kl. 8.15-10 om hvordan du kan bruge nyhedsbreve og pressemeddelelser i markedsføringen af din virksomhed og hvordan du som virksomhed kan få tilført ekstra ressourcer med studerende til at løfte dine markedsføringsgaver – f.eks. i studiejob, praktik eller projektansættelse. Læs mere her

Mangler din virksomhed et ekstra sæt dygtige hænder til lave omkostninger? 
Du kan få dygtig arbejdskraft til lave omkostninger i din virksomhed, hvis du har et studenterjob eller et projekt til en højtuddannet studerende fra Sønderborg. Kom til match making med studerende i Sønderborg d. 12. december kl. 15-18. Læs mere her 

Vil du vide mere?

Lisbeth Strange Jensen
Lisbeth Strange Jensen
Erhvervskonsulent - projekt- og forretningsudvikling
Tlf.: +45 7362 2024
Mobil: +45 4019 3650

Om projektet

Business Aabenraa står bag Viden til landet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter medfinansierer projekt Viden til Landet.